Apotekare, ett mångfacetterat yrke

Det är lätt att tro att apotekare endast återfinns på apotek. Men faktum är att en apotekare är specialist på läkemedel. En utbildad apotekare arbetar både inom den privata och den offentliga sektorn. Yrkeskåren återfinns såväl på myndigheter som inom läkemedelsindustrin och på apotek.

 

Arbetsområdet för en apotekare är vitt och innefattar framtagandet av ett läkemedel till dess distribution. Registrering, forskning, tillverkning, information och försäljning av läkemedel är alla arbetsområden som en legitimerad apotekare kan komma att arbeta med. Apotekare återfinns även inom industrier som livsmedels- och kosmetikaindustrin.

 

För att utbilda sig till apotekare är det bra att ha ett intresse av ämnen som kemi, fysik och biologi. Apotekarprogrammet är en femårig utbildning som ges vid Uppsala-, Göteborg- och Umeå universitet. Utbildningen omfattar studier om läkemedels ursprung, framställningsprocess och användning. Det ingår även en praktik som omfattar sex månader. Den som avlagt en apotekarexamen kan ansöka om en apotekarlegitimation, en sådan är nödvändig för att arbeta som apotekare. Efter den grundläggande utbildningen på 300 högskolepoäng kan man välja att fortsätta att forska för att uppnå den åtråvärda titeln som medicine- eller famacie doktor.

Pharmacist advising medication to senior patient.

 

Den som väljer en kortare treåring utbildning blir efter avlagd examen istället receptarie. Både apotekare och receptarier är farmaceuter. För den receptarie som vill vidareutbilda sig till apotekare finns det en påbyggnadsutbildning som ges vid Umeå universitet. En receptarie kan precis som en apotekare arbeta som chef eller anställd på ett apotek. De receptarier som arbetar inom läkemedelsindustrin arbetar oftast med kontroll och registrering av läkemedel.

 

Löneläget för apotekare är gott, speciellt inom den privata läkemedelsindustrin. Arbetsmarknaden är balanserad och enligt prognoserna så finns det fortsatt jobb för nyutbildade apotekare. En apotekarexamen är en god investering för framtiden. Efter examen kan man gott fortsätta med det också. En nyutexaminerad läkare kan nämligen enligt SACO förvänta sig en månadslön på cirka 30 000 kronor. Men lönerna varierar beroende på om arbetsplatsen är inom den offentliga eller privata sektorn. För den som tänkt sig en internationell karriär ger en apotekarexamen tillgång till den europeiska arbetsmarknaden, apotekare är en internationellt gångbar yrkestitel.

pulse