Arkiv för kategori: Sjukvård

Confident female doctor in front of team, looking at camera smiling, multiracial team with black female doctor

Sjukvård i Europa

Någonting vi i västvärlden och kanske framför allt de som bor i norra delarna av Europa ofta tar för givet är den exemplariska sjukvården som erbjuds här. I ett samhälle som är så utvecklat som vårat, är det kanske svårt att tänka sig att man i andra delar av världen […]

Pharmacist in Drug Store

Apotekare, ett mångfacetterat yrke

Det är lätt att tro att apotekare endast återfinns på apotek. Men faktum är att en apotekare är specialist på läkemedel. En utbildad apotekare arbetar både inom den privata och den offentliga sektorn. Yrkeskåren återfinns såväl på myndigheter som inom läkemedelsindustrin och på apotek.   Arbetsområdet för en apotekare är […]

Close-up of gloved hands passing the surgical scissors

Specialiseringstjänstgöring

Att arbeta som hjärnkirurg eller specialistläkare är en barndomsdröm för många människor. Däremot kan det vara svårt att veta precis hur man bör gå tillväga för att uppnå det. Att det krävs en lång och krävande utbildning är de flesta på det klara med, men det går inte att gå […]

Utbilda sig till läkare

Utbilda sig till läkare

För att få titulera sig läkare och arbeta som läkare i Sverige måste man ha genomgått läkarprogrammet. Läkarprogrammet är en utbildning på universitetsnivå som omfattar 5,5 års heltidsstudier. I dagsläget kan man studera läkarprogrammet på sju universitet i Sverige: Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Limköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala […]

Utbilda sig till sjuksköterska

Utbilda sig till sjuksköterska

En sjuksköterska arbetar praktiskt med sjukvård och hälsoinriktade frågor. Sjuksköterskor är de som ansvarar för patienters omvårdnad och ofta är ansvariga över en sjukhusavdelning där patienter finns inlagda. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkemedelshantering, fatta beslut i frågor om patientens omvårdnad, praktisk vård och efterbehandling av patienter. Sjuksköterskor arbetar oftast […]

Vårdförbundet

Vårdförbundet

När man arbetar eller utbildar sig inom vårdyrket så är det tryggt om man har stöd i sin arbetsutveckling och utbildning. Vårdförbundet arbetar för att deras medlemmar ska få en bra utbildning, en trygg arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vårdförbundet grundades redan år 1886, då som barnmorskeförbundet, och var Sveriges första […]

Sjukvården i Sverige

Sjukvården i Sverige

Sverige har en väl utvecklad sjukvård som drivs främst genom Landstinget. Det är Landstinget som beslutar om vården, omfattning, innehåll och beställning, inom varje län och som även budgeterar kostnader för vården. Pengar för att bekosta sjukvården får Landstinget in bland annat genom landstingsskatt, vilket motsvarar cirka 10-15 % av […]

pulse