Läkare utan gränser

1971 bildades organisationen Läkare utan gränser i Paris av läkare och journalister. Deras önskan var att det skulle finnas en organisation som skulle prioritera människor före politik och som skulle kunna rapportera om missförhållanden. Deras mål är att som medicinsk organisation kunna hjälpa människor oavsett vilken politisk åsikt de har eller vilken religiös och etnisk tillhörighet de tillhör. Organisationen får pengar från privata donatorer till 90 procent vilket gör att de kan själva bestämma var de behövs som bäst. Verksamheten är först och främst medicinsk och de behandlar sina patienter med respekt och värdighet.

Parkinsons sjukdom och forskning

den kroniska neurologiska sjukdomen Parkinsons sjukdom brukar drabba människor efter 55 års ålder. Eftersom sjukdomen är kronisk, kan du inte bli frisk från den, men det finns mediciner som kan lindra symptomen. Sjukdomen är vanligare hos män än kvinnor och ungefär en av 100 personer över 60 år får Parkinsons varje år. Symptomen brukar vara att man får obehag i en arm eller ett ben och att kroppen skakar i vila. Andra symptom kan vara att musklerna blir stela vilket leder till sämre rörelseförmåga. Vid Karolinska sjukhuset i Stockholm bedrivs forskning på Parkinsons sjukdom och man har haft framgångar men det går långsamt framåt.

Läkare utan gränser och Nobels fredspris

År 1999 fick organisationen Läkare utan gränser mottaga Nobels fredspris. Organisationen hade vid den tidpunkten utfört arbete i 80 olika länder när utmärkelsen kom. Hjälparbetarna i Läkare utan gränser var glada över uppmärksamheten som Nobels fredspris förde med sig, och som gjorde att flera människor blev medvetna om vad som händer ute i världen. Prispengarna använde organisationen till en kampanj som heter Access. Accesskampanjen handlar om att alla ska ha tillgång till de läkemedel man behöver. Det arbete som de människor i Accesskampanjen utfört har lett till stora framsteg när det gäller rätt till läkemedel, till exempel har HIV-behandling blivit mer tillgängligt för fler människor tack vare kampanjen.

pulse