Sjukvård i Europa

Någonting vi i västvärlden och kanske framför allt de som bor i norra delarna av Europa ofta tar för givet är den exemplariska sjukvården som erbjuds här. I ett samhälle som är så utvecklat som vårat, är det kanske svårt att tänka sig att man i andra delar av världen som i delar av Asien, Afrika och Sydamerika inte har i närheten den tryggheten som vi har om olyckan skulle vara framme. Vi är till och med vana vid att våra arbetsplatser har inkluderad sjukvård, vilket är väldigt ovanligt i resten av världen.

Sjukvård på vilken arbetsplats som helst?

Demba_Savage_&_Nabil_BahouiVad tänker du på när du hör sjukvård på en arbetsplats? De flesta hade nog dels sett det som en självklarhet och någonting som man har tillsammans med pensionsavsättningar och annat som vi anställda i detta trygga samhälle har inbakat i våra skattepengar. Men det kanske finns andra områden eller tydligare exempel på när sjukvården som vi tar för givet verkligen gör nytta för oss i samhället? Tänk till exempel på underhållning, sport och andra evenemang. Ett särskilt exempel här skulle kunna vara fotboll – vi vill ju se de bästa spelarna i de viktigaste matcherna och då är det viktigt att de är väl förberedda och omhändertagna. Om till exempel hjk saknar nyckelspelare inför viktig match så litar vi på att deras läkarteam gör sitt jobb och följer de stegen som behövs för att få till den bästa truppen till matchdagen. Enkelt? Knappast, men ett resultat av en strukturerad och väl utvecklad sjukvård som levererar värde till samhället.

Allmän sjukvård – allmän nytta

Det är alltså inte bara i ett specifikt arbetsliv eller via olika fackavtal som sjukvård blir en viktig faktor. Inte heller är det något som bara existera som en självklarhet i vårt samhälle i utbyte mot skattepengar för att vi en vacker dag ska kunna utnyttja den utvecklade sjukvården. Visst, dessa anledningar är viktiga och bidrar till att vi i Europa har den fantastiska nivån på sjukvården som vi faktiskt har. Men vi ser som sagt även exempel på när en utvecklad sjukvård också ger nytta till allmänheten och skapar värde genom att vara på plats när det behöver för att täcka en mängd människors olika intressen. I längden blir detta också värdeskapande rent samhällsekonomiskt, på många olika plan som man kanske inte tänker på. Det är en stor anledning till att se investeringar i sjukvård just som investeringar, och inte som kostnader – eftersom detta är någonting som samhället till sist kommer att vinna på.

pulse