Sjukvården i Sverige

Sverige har en väl utvecklad sjukvård som drivs främst genom Landstinget. Det är Landstinget som beslutar om vården, omfattning, innehåll och beställning, inom varje län och som även budgeterar kostnader för vården. Pengar för att bekosta sjukvården får Landstinget in bland annat genom landstingsskatt, vilket motsvarar cirka 10-15 % av den skatt som varje person betalar. Landstinget består av en styrelse med representanter från de politiska partierna, vilka tillsätts genom landstingsval.

Det finns olika typer av sjukvård inom varje län som bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler och sjukhus. Dessa vårdinrättningar ska främst ge vård till länets invånare men ibland så krävs specialistvård som inte kan erhållas i länet och man kan då få vård på ett större sjukhus i ett annat län som specialiserat sig på svårare sjukdomar som exempelvis hjärtsjukdomar eller cancer. Ofta finns även privata vårdalternativ i varje län. Den privata sjukvården kan erbjuda specialiserad sjukvård som den kommunala sjukvården inte kan erbjuda men också alternativ sjukvård. När man får privat sjukvård så betalar landstinget oftast en del av kostnaden för ens behandling men ibland kan man få stå för hela kostnaden själv.Sjukvården i Sverige 2

Med tiden har forskning och kunskap hjälpt sjukvården att effektiviseras vilket har lett till att man inte längre behöver bli inlagd vid mindre operationer eller förlossningar, som man behövde förr i tiden. Idag är det vanligt att man efter en mindre operation eller efter en förlossning kan gå hem samma dag. Detta beror på att det genom studier och forskning har visats att det ofta kan ta längre tid att bli frisk eller läka om man ligger inne på ett sjukhus än om man vistas hemma. Dessutom så har hemvården blivit mer vanligt vilket innebär att många personer kan vårdas i hemmet av en distriktssköterska. Många har även fått hjälpmedel som exempelvis njursjuka som kan få en egen dialysmaskin till hemmet.

Oavsett hur bra eller effektiv sjukvård vi har i Sverige så är det viktigt att vi har bra utbildade läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom sjukvården som kan ge patienterna den vård och omvårdnad som de behöver. I Sverige har vi gedigen utbildning för de som ska arbeta inom sjukvården och det finns många framstående läkare i Sverige som har uppmärksammats internationellt. Det stora problemet idag är istället bristen på bland annat sjuksköterskor vilket har lett till att många sjukhus har blivit tvingade att stänga ned hela avdelningar. Därför är behovet större än någonsin idag att få fler att utbilda sig inom vårdyrket för att möte den efterfrågan som finns.

pulse