Utbilda sig till läkare

För att få titulera sig läkare och arbeta som läkare i Sverige måste man ha genomgått läkarprogrammet. Läkarprogrammet är en utbildning på universitetsnivå som omfattar 5,5 års heltidsstudier. I dagsläget kan man studera läkarprogrammet på sju universitet i Sverige: Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Limköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Programmet har generellt mycket höga antagningspoäng, vilket betyder att man måste ha mycket bra gymnasiebetyg eller lyckas med att få 2.0 på högskoleprovet för att bli antagen till programmet. Detta kan dock komma att förändras. I takt med att programmen byggs ut med fler platser har man sett att antagningspoängen för läkarprogrammen sjunker; under 2013 nådde de sin lägsta nivå någonsin, då det räckte med ett resultat på mellan 1,65 och 1,75 poäng på högskoleprovet för att bli antagen. Förutom antagningspoängen finns dock även vissa förkunskapskrav som man måste uppfylla för att överhuvudtaget vara behörig till programmet. Dessa behörighetskrav är, förutom den grundläggande behörigheten för att få studera vid en högskola, fördjupade kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena – man måste ha läst upp till kurserna Matematik D, Biologi B, Kemi B och Fysik B i gymnasiet.medical-563427_640

Under den första perioden av utbildningen, som kallas ”preklin” (prekliniska studier) studerar man medicinsk grundvetenskap. Den senare perioden av utbildningen kallas ”klin” (kliniska studier), och genomförs på universitetssjukhus och i primärvården.

Även efter att man har genomfört utbildningen är man dock inte legitimerad läkare. Innan man kan få sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen måste man nämligen genomgå en teoretisk och praktisk AT-tjänst, som ska vara minst 18 månader lång.

Inom många andra länder kan det vara mycket dyrt att utbilda sig på högre nivå. Det kan leda till att många söker sig till riskfyllda sätt att tjäna pengar, till exempel hasardspel. I Sverige kan vi dock åtnjuta gratis studier på högskola och universitet, tack vare vår välfärdspolitik. Det gör att hasardspel i Sverige mer ses som ett fritidsnöje att slappna av med och ha roligt – så länge man spelar i lagom mängder.

pulse