Utbilda sig till sjuksköterska

En sjuksköterska arbetar praktiskt med sjukvård och hälsoinriktade frågor. Sjuksköterskor är de som ansvarar för patienters omvårdnad och ofta är ansvariga över en sjukhusavdelning där patienter finns inlagda. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkemedelshantering, fatta beslut i frågor om patientens omvårdnad, praktisk vård och efterbehandling av patienter. Sjuksköterskor arbetar oftast på sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorg, men också inom skolhälsovård, företagshälsovård och inom läkemedelsindustrin. Som sjuksköterska kan man arbeta hos landsting, kommun, stat eller inom den privata sjukvården.Utbilda sig till sjuksköterska 2

I Sverige sker utbildningen till sjuksköterska på högskolor och universitet. Utbildningen pågår under sex terminer och motsvarar 180 högskolepoäng. Efter genomförd utbildning har man erhållit sjuksköterskeexamen, en yrkesexamen med legitimation. Under utbildningen får man lära sig grundläggande kunskap inom omvårdnad, läkemedelshantering och praktiskt vårdbehandling. Som sjuksköterska har man ofta ett stort ansvar för patienternas omvårdnad och man samarbetar ofta med andra specialister inom sjukvården som bland annat läkare, sjukgymnaster, dietister och biomedicinska analytiker, så det viktigt att man kan hantera stress väl och samarbeta med andra människor. För att utveckla dessa färdigheter så kan man som team till exempel delta program och kurser med gruppaktiviteter Stockholm.

Som sjuksköterska kan man välja att vidareutbilda sig inom olika specialistområden och då krävs ytterligare mellan 60-75 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka 2-2,5 termins studier. En utökad sjukvårdsutbildning avslutas oftast med en magisterexamen. Det finns ett flertal olika specialistområden att välja mellan, bland annat intensivvård, skolhälsovård, barnmorska, äldrevård eller olika områden inom operation och kirurgi.
Arbetsmöjligheter för sjuksköterskor
Den framtida arbetsmarknaden för sjuksköterskor ser positiv ut, redan under år 2016 och de närmast följande åren så uppskattar man att det kommer råda en stor brist på sjuksköterskor. Grundlönen för en sjuksköterska ligger på mellan 23 500 upp till 25 000 kronor idag. Genomsnittslönen för en sjuksköterska är cirka 29 000 kronor och de bäst betalda sjuksköterskorna kan ha löner på runt 36 000 kronor. Som sjuksköterska har man ett tillägg på cirka 2 000 – 3 000 kronor i OB, och om man har vidareutbildat sig inom något specialistområde så har man oftast även ett lönetillägg på ytterligare 2 000 – 3 000 kronor i månaden. Dock pågår diskussioner om löneutveckling just nu för sjuksköterskor som sannolikt kommer innebära höjda löner under de närmsta åren för att kunna möta det behov som finns av sjuksköterskor på arbetsmarknaden. Så förutsättningarna för att få jobb och en framtida bra lön för den som utbildar sig till sjuksköterska är mycket goda.

pulse