Vårdförbundet

När man arbetar eller utbildar sig inom vårdyrket så är det tryggt om man har stöd i sin arbetsutveckling och utbildning. Vårdförbundet arbetar för att deras medlemmar ska få en bra utbildning, en trygg arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Vårdförbundet grundades redan år 1886, då som barnmorskeförbundet, och var Sveriges första yrkesförening för kvinnliga barnmorskor. Genom åren och genom olika sammangående så bildas slutligen Vårdförbundet där man tar emot medlemmar inom bland annat gruppen sjuksköterskor, laboratorieassistenter, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensköterskor. Även studenter inom respektive yrkesgrupp kan bli medlemmar i Vårdförbundet och likaså personer som inte arbetar men är eller har varit verksamma inom dessa yrkesgrupper. Vårdförbundet tar även emot egna företagare inom sjukvården, som uppfyller kraven för medlemskap.Vårdförbundet 1

Vårdförbundet värnar om sina medlemmars arbetsmiljö, arbetstider, löneutveckling och hjälper till vid tvister med arbetsgivaren. Vårdförbundet hjälper även sina medlemmar med utbildningar, tillhandahålla information till sina medlemmar och låter även sina medlemmar komma med förslag för att förbättra Vårdförbundet och dess medlemmars arbetssituation.

Vårdförbundet håller konferenser, träffar politiker och förhandlar med arbetsgivare för att få till stånd förbättrade arbetsvillkor för sina medlemmar. Just för de yrkesgrupper som är medlemmar i organisationen så har det tidigare varit en låg löneutveckling men genom enträget arbete så har man lyckats att få upp lönerna för sina medlemmar och även förbättrat sina medlemmars arbetstider.

Vårdförbundet påverkar även utbildningar och kompetensutvecklingen inom utbildningar på olika sätt. Framförallt vill förbundet lägga mer resurser på utveckling av olika kunskapsområden och forskning. Det ska finnas möjlighet för medlemmarna att kunna utvecklas inom sina arbetsområden vilket leder till en bättre arbetsmiljö och effektivare arbetsmetoder. För Vårdförbundet är frågor kring vårdmiljö, hälsa arbetsvillkor, utbildning, jämställdhet, lön och arbetsmarknadsåtgärder viktiga för att utveckla de yrkesområden som förbundets medlemmar verkar inom.

En stor del av Sveriges alla studenter som utbildar sig inom ramen för de yrkesområden som Vårdförbundet förvaltar är idag medlemmar i förbundet. Det innebär att även du som student har möjlighet att få hjälp, information och även lämna förslag på förbättringar när det gäller utbildningar eller andra områden inom sjukvården.

pulse